Servicii Adiacente

Sunt serviciile mai rar intalnite, care vi le putem oferi pentru a usura obtinerea unui duplicat al certificatului de inamtriculare, un duplicat de placuta, duplicat Cartea de Identitate a Vehicului(CIV) la RAR sau Radierea din circulatia.

Duplicat certificat de inmatriculare ( in cazul in care acesta este deteriorate/pierdut) – 100 lei

Vom avea nevoie de urmatoarele documente pentru a putea obtine un duplicat:

 • - Cerere inmatriculare
 • - CIV original + copie
 • - In cazul in care este pierdut - Declaratie notariala de pierdere + copie CI declarant/ in cazul in care este deteriorat – certificatul de inmatriculare deteriorate
 • - Taxa de 37 lei – se achita la SPCRPCIV Bucuresti
 • - Procura notariala in cazul persoanelor fizice/ Delegatie in cazul persoanelor juridice + copie CI
 • - Copie CI/ CUI proprietar

Duplicat placuta de inmatriculare – 100 lei

Vom avea nevoie de urmatoarele documente pentru a putea obtine un duplicat:

 • - Cerere inmatriculare
 • - CIV original + copie
 • - In caziul in care este un nr pierdut - Declaratie notariala de pierdere + copie CI declarant/ in cazul in care este deteriorata – placuta deteriorata
 • - Taxa de 37 lei – se achita la SPCRPCIV Bucuresti
 • - Procura notariala in cazul persoanelor fizice/ Delegatie in cazul persoanelor juridice + copie CI
 • - Copie CI/ CUI proprietar

Duplicat CIV – 200 lei

Intrucat este un proces mai anevois vom avea urmatorii pasi de indeplinit:

 • - Pasul 1. Reprezentatul Premium Inmatriculari va merge la RAR cu o copie a talonului pentru a primi cererea si declaratia necesare pentru obtinerea duplicatului CIV.
 • - Pasul 2. Se declara pierderea in Monitorul Oficial si se cumpara acesta in ziua urmatoare cu dovada publicarii anuntului de pierdere.
 • - Pasul 3. Se achita o taxa de informare de 5 lei ( Posta Romana) pentru a primi viza de la SPCPRCIV Bucuresti ( Serviciul Inmatriculari) ca declarantul pierderii apare in baza de date a Politiei ca propietar al cartii de identitate.
 • - Pasul 4.Reprezentatul Premium Inmatriculari va merge la RAR cu formularele completate, monitorul oficial si va achita o taxa de 100 lei pentru obtinerea duplicatului CIV
 • - Pasul 5. Reprezentatul Premium inmatriculari iti va aduce duplicatul CIV la o adresa specificata din Municipiul Bucuresti si va incasa onorariul serviciului si contravaloarea taxelor achitate.

Radierea din circulatie – 200 lei

Radierea din circulatie se va face doar in urmatoarele 3 cazuri:

Cazul 01

Radierea la cerere

Se face dovada unui spatiu detinut si se intocmeste o declaratie notariala din care sa reiasa ca autovehiculul este stationat pe acel spatiu si ca nu va mai circula pe drumurile publice.

Pasul 1.
Reprezentatul Premium Inmatriculari va merge la Directia de Impozite Locale teriotirala pentru obtinerea unei vize de radiere cu urmatoarele documente:
 • - Cerere de scoatere din evidenta
 • - Fisa inmatriculare
 • - Copie CIV
 • - Declaratia notariala mai sus mentionata
 • - Delegatie in cazul persoanelor Juridice/procura notariala in cazul persoanelor fizice + copie CI delegate/imputernicit
 • - Copie CUI persoana juridical/ CI persoana fizica

Se va obtine fisa de inmatriculare vizata, dar bunul inca nu este scos din evidentele fiscale!

Pasul 1.
Radierea din circulatie la SPCPRCIV Bucuresti .Documentele necesare acestei operatiuni sunt:
 • - Cerere fata+verso
 • - CIV original + Copie
 • - Certificat inmatriculare in original
 • - Placutele de inmatriculare
 • - Fisa inmatriculare
 • - Certificat Radiere
 • - Declaratia notariala mai sus mentionata
 • - Delegatie in cazul persoanelor Juridice/procura notariala in cazul persoanelor fizice + copie CI delegate/imputernicit
 • - Copie CUI persoana juridical/ CI persoana fizica

Se va obtine certificatul de radiere semnat si stampilat de catre SPCPRCIV Bucuresti si va fi radiat din circulatie autovehiculul.

Cazul 02

Autovehiculul se vinde la export si se inmatriculeaza cu numere de export.

Pasul 1.
Reprezentatul premium inmatriculari va scoate din evidentele fiscale ale DITL teritorial bunul in baza facturii de vanzare ( vor trebui intocmiti pasii de la serviciul Scoatere din evidenta( vanzare auto) – link).
Pasul 1.
Inmatricularea cu numere de export la SPCRCIV Bucuresti in baza urmatoarelor documente:
 • - Cerere fata+verso
 • - CIV original + Copie
 • - Certificat inmatriculare in original
 • - Placutele de inmatriculare
 • - Taxa de 60 lei achitata ( Sectoarele 1,3,4,6 – la sediul DITL, sector 2 – Posta Romana, Sector 5 – CEC)
 • - Taxa 37 lei ( se achita la SPCRCIV Bucuresti)
 • - Taxa de 40 lei ( numere la rand)
 • - Facture de vanzare/Contract v-c – vizat de DITL teritorial
 • - Delegatie in cazul persoanelor Juridice/procura notariala in cazul persoanelor fizice + copie CI delegate/imputernicit
 • - Copie CUI persoana juridical/ CI persoana fizica
 • - In cazul in care se vinde in afara Uniunii Europene, trebuie intocmita o declaratie vamala de export

In termenul stabilit de agentul SPCPRCIV Bucuresti se va ridica CIV, Certificatul de Inmatriculare si placutele de inmatriculare de export cu o valabilitate de 30 zile.

Cazul 03

Se vinde la export si se radiaza din circulatie dupa ce bunul este inmatriculat de noul proprietar

Pasul 1.
Reprezentatul premium inmatriculari va scoate din evidentele fiscale ale DITL teritorial bunul in baza facturii de vanzare ( vor trebui intocmiti pasii de la serviciul Scoatere din evidenta( vanzare auto) – link).
Pasul 2.
Se preda cumparatorului toate documentele si acesta va inmatricula in circulatie in tara de Resedinta autovehiculul
Pasul 3.
Pentru radierea din circulatie din Romania, va trebui sa existe o adresa eliberata de autoritatile din tara respective, in care s-a inmatriculat autovehiculul din care sa reiasa ca au fost predate Cartea de Identitate cu Seria X123456, Certificatul de inmatriculare cu Seria X12345678 si placutele de inmatriculare cu numarul B xx ABC.

In baza acelei adrese, impreuna cu scoaterea din evindetele fiscale ale DITL teritoriale reprezentantul Premium inmatriculari va merge la SPCPRCIV Bucuresti cu urmatoarele documente pentru a radia autovehiculul din baza de date:

 • - Cerere fata+verso
 • - Adresa mai sus mentionata
 • - Factura de vanzare/Contract v-c – vizat de DITL territorial
 • - Certificat Radiere
 • - Delegatie in cazul persoanelor Juridice/procura notariala in cazul persoanelor fizice + copie CI delegate/imputernicit
 • - Copie CUI persoana juridical/ CI persoana fizica

In termenul stabilit de agentul SPCPRCIV Bucuresti se va ridica CIV, Certificatul de Inmatriculare si placutele de inmatriculare de export cu o valabilitate de 30 zile.

Cazul 04

Radierea din circulatie, bunul este dus la REMAT.

Pasul 1.
Se programeaza masina la REMAT pentru a fi distrusa.
Pasul 2.
Cu bonul de distrugere la remat reprezentantul Premium Inmatriculari se va prezenta la DITL teritorial pentru scoaterea din evindetele fiscal.
Pasul 3.
Cu documentele primate la pasii anteriori reprezentantul Premium Inmatriculari se va prezenta la SPCPRCIV Bucuresti, pentru a radia din Circulatie Bunul si pentru a preda CIV, Certificatul de inmatriculare si placutele de inmatriculare.