Intocmire contract vanzare cumparare/ pregatire documente

Intocmire contract vanzare cumparare/ pregatire documente

Pasul 01

Contractul de vanzare-cumparare

Impreuna cu fostul proprietar se redacteaza contractul de vanzare-cumparare in 1 exemplar in original si 4 in copie (copiile semnate si stampilate, daca este cazul).

Acte necesare:

  • - Buletinul vanzatorului/ copie CUI – in cazul in care este inmatriculat autovehiculul pe societate
  • - Buletinul cumparatorului
  • - Cartea de identitate a masinii
Pasul 02

Intocmire documente necesare scoaterii din evidenta

Se vor pregati documentele necesare vanzatorului pentru scoaterea din evidenta

Pasul 03

Intocmirea documentelor necesare inmatricularii

Se vor pregati documentele necesare cumparatorului pentru luarea in evidenta la impozite locale, ANAF si ulterior inmatricularea la Serviciul Inmatriculari din cadrul Prefecturii.

Nota: Termenul legal pentru inmatricularea in circulatie a unui autovehicul este de 30 zile calendaristice.